Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
» Prestiżowe atesty

Prestiżowe atesty

        Atesty preparatów CaliVita International

 

Produkty CaliVita posiadają niezbędne wymagania formalno-prawne tj. certyfikaty i zezwolenia zarówno amerykańske, Unii Europejskiej, jak i pozostałych krajów pozaunijnych oraz polskiego prawodawstwa. Wszystkie składniki preparatów CaliVita są pochodzenia naturalnego. Są to produkty zaliczane do tzw. dietetycznych środków spożywczych. Oznacza to, że mogą być bezpiecznie stosowane bez kontroli lekarza, zgodnie z zaleceniami i dawkowaniem umieszczonym na polskiej etykiecie danego produktu.

 

Dietetyczne środki spożywcze, czyli suplementy żywieniowe CaliVita International znajdujące się w polskiej ofercie, posiadają wymagane badania i testy zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej oraz  zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) - wymagane w Polsce. Posiadają  także zezwolenia Polskiego Zakładu Higieny (PZH ) - w przypadku kosmetyków. Każda dostawa otrzymuje orzeczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID) o braku zastrzeżeń co do importowanych środków spożywczych.

Oznakowanie wszystkich preparatów jest zgodne z wymogami polskiego prawodawstwa oraz Unii Europejskiej - posiadają etykietę, akceptowaną przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), zawierającą wszystkie wymagane informacje.

 

Światowe atesty preparatów CaliVita - Certyfikat GMP i FDA

 

Preparaty CaliVita wytwarzane są przy wykorzystaniu najnowszych technologii, przez renomowanych producentów suplementów diety, pod nadzorem amerykańskiej FDA - Food and Drug Administration (Agencji ds. Żywności i Leków), zgodnie z normami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej).

 

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA), jest w Stanach Zjednoczonych naczelną organizacją, zajmującą się kontrolą środków spożywczych i leków. Organizacja ta jest uważana, za najbardziej rygorystyczną na świecie instytucję kontrolującą i opiniującą żywność i leki. Stąd też wydanie przez nią pozytywnej opinii na temat danego produktu jest uznawane na całym świecie jako wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie zastosowanych w nim składników.

 

Suplementy żywieniowe CaliVita posiadają certyfikat FDA, który jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego preparatów.

 

Preparat ubiegający się o pozytywną opinię FDA musi być wyprodukowany zgodnie z normami GMP.

 

Dlaczego posiadanie GMP- Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcyjna) jest ważne?

 

Posiadanie GMP jest ważne dlatego, że kupując preparat leczniczy lub suplement żywieniowy chcielibyśmy mieć 100% pewność, że nie będzie to produkt wadliwy, że ma wszystkie podane na opakowaniu składniki i nie zawiera żadnych zanieczyszczeń. Ma on pomóc, a przede wszystkim nie może zaszkodzić!

Przy wytwarzaniu produktów spożywczych lub leków, spełnianie wymogów GMP jest niezwykle ważne! GMP ma miejsce wtedy, gdy zapewniona jest stała i ścisła kontrola wszystkich elementów produkcji na wszystkich, kolejnych etapach powstawania produktu. Preparaty CaliVita są wytwarzane według ustalonych instrukcji i procedur, z zachowaniem odpowiednich warunków na każdym etapie powstawania produktu, zgodnie z normami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Prowadzenie produkcji ściśle według dokumentacji GMP zapewnia najwyższy poziom czystości, jakości i skuteczności produktu. Daje też producentom prawo do ubiegania się o certyfikat FDA.

 

Jakie należy spełnić warunki, aby taką opinię otrzymać?

Agencja do spraw Żywności i Leków dokładnie sprawdza preparat (posiadający certyfikat GMP) pod względem:

 

  •  jaki jest jego wpływ na organizm - chodzi o zbadanie, czy stosowanie produktu  jest bezpieczne?
  • ocenia jego oznakowanie - wskazania producenta dotyczące zastosowania i  dawkowania preparatu.

 

 

Według FDA, suplement diety może zawierać takie substancje czynne jak: witaminy, składniki mineralne, aminokwasy, zioła lub inne surowce roślinne, enzymy, oleje z ryb.

Suplement powinien być wytwarzany w postaci tabletek, pastylek, kapsułek, drażetek lub w formie płynu. Musi być oznakowany jako „suplement żywieniowy” - w Polsce „dietetyczny środek spożywczy” - i nie może być przedstawiany jako żywność konwencjonalna. Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii produktom firmy CaliVita International.

 

Składniki preparatów CaliVita są pochodzenia naturalnego, a certyfikaty GMP i FDA są gwarancją najwyższej jakości produktów.        

 

Uwaga dotycząca produktów różnych firm!

 

Od 1994 roku zgodnie z uchwałą amerykańskiego kongresu, suplementy nie podlegają przepisom jak sprzedaż leków i są zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu FDA. Jednak ich producenci powinni poinformować swoich konsumentów, iż stosowane przez nich produkty nie zostały poddane kontroli FDA.
Przejdź do strony głównej