Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
» Współpraca

Współpraca

 Korzyści z członkostwa

 

Pamiętaj, że członkostwo w CaliVita® daje Ci:

 • Dostęp do suplementów diety, kosmetyków oraz urządzeń elektronicznych
 • Rabat nawet do 50%
 • Specjalne promocje, oferty oraz rabaty, by uzyskać jeszcze więcej oszczędności
 • Unikalne produkty, wytwarzane w oparciu o składniki pochodzenia naturalnego
 • Ponad 50 milionów dolarów zainwestowanych w badania i rozwój (Dział Research & Development)
 • Współpraca z ponad 600 ekspertami medycznymi i naukowymi
 • Ponad 250 składników pochodzenia naturalnego, by zapewnić szerokie spektrum działania
 • Przeprowadzanie 12 tysięcy testów jakości produktów rocznie
 • Najnowsze technologie wytwarzania, charakterystyczne dla preparatów farmaceutycznych – certyfikaty FDA
 • 100% Gwarancji Jakości
 • Możliwość prowadzenie biznesu on-line we współpracy z CaliVita®
 • Możliwość posiadania własnego biznesu i cieszenia się niezależnością finansową, pomagając innym
 • Więcej niż 15 milionów zadowolonych klientów

 

Wsparcie:

 • Pomoc w ustalaniu osiągalnych celów
 • Stałe doradztwo i wsparcie ze strony doświadczonych przedsiębiorców MLM
 • Praktyczne narzędzia marketingowe, tak byś mógł rozpocząć działalność
 • Cenne pomysły, doświadczenia i porady na temat biznesu i produktów

 

Zacznij żyć życiem, o jakim marzyłeś!Oprócz kapitalnych zniżek, wykorzystaj unikalne możliwości dodatkowego   dochodu i rozwiązań biznesowych. Propaguj z nami zdrowie, radość i   niezależność.

Dzięki oferowanej przez CaliVita® International szansie kilka milionów ludzi zmieniło już swoje życie.

Wszyscy szukamy czegoś więcej, niż oferuje nam przeciętne życie.

Po co żyć czyimś życiem? Znajdź odwagę, by podążyć za głosem serca i intuicji.

One już wiedzą, kim naprawdę chcesz się stać.

Jeśli zechcesz powalczysz o lepsze, bogatsze i zdrowsze życie, a jednocześnie pomagać innym, weź sprawy w swoje ręce, gdyż przyszłość zaczyna się dziś!

Naszym głównym celem nie jest patrzenie w niejasną przyszłość, lecz wykorzystywanie tego, co mamy blisko siebie –na wyciągnięcie ręki.


Dlaczego warto wybrać CaliVita?

CaliVita® International oferuje współpracę bez ryzyka, przy minimalnych kosztach inwestycyjnych, za to gwarantującą uzyskiwanie dochodów, proporcjonalnych do zainwestowanego czasu i energii.

  1.SWOBODA WYBORU – Każdy z Klubowiczów samodzielnie decyduje, kiedy i z kim współpracuje.

  2.FINANSOWA NIEZALEŻNOŚĆ – CaliVita®International każdemu z Członków swojej Sieci umożliwia uzyskanie dochodów proporcjonalnych do zainwestowanego czasu i energii, tworząc w ten sposób warunki do osiągnięcia finansowej niezależności. Każdy dodatkowy nakład pracy Klubowicza jest premiowany przez Firmę dodatkowymi bonusami i innymi formami gratyfikacji.

  3.SUKCES I UZNANIE – Najskuteczniejsi Klubowicze otrzymują ze strony Firmy szczególne wsparcie materialne i emocjonalne. Współpraca z CaliVita®International daje nieograniczone możliwości osiągnięcia osobistego sukcesu. Tylko od indywidualnej decyzji każdego Klubowicza zależy, czy skorzysta z oferowanej szansy.

4.PRACA ZESPOŁOWA – Członkowie Sieci tworzą tzw. CaliVita® Team, w ramach którego nawiązują nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Wspierają się, pomagając sobie wzajemnie w osiągnięciu osobistego sukcesu i samorealizacji.

  5.ZDROWIE – Zwolennicy wartości Firmy, dzięki profilaktyce mogą zachować witalność i zdrowie własne, swojej rodziny i przyjaciół. Nierozłącznym elementem zdrowego stylu życia jest również zażywanie suplementów diety, np. produktów CaliVita® International.

 

 

Plan marketingowy

CaliVita® International oferuje wszystkim nieograniczone możliwości. Sukces jest uzależniony od energii i czasu zainwestowanego przez Członka oraz od wielkości i funkcjonowania jego struktury w ramach Sieci CaliVita® International.

 

 

Regulamin Marketingowy CaliVita® International funkcjonuje w ponad 30 krajach jako jednolity system globalny, umożliwiając stworzenie stabilnego i dochodowego przedsięwzięcia. Członkowie Sieci mają prawo do zaopatrywania się w produkty w cenach klubowych i odsprzedawania ich z 33%-ową marżą. Uprawnieni są również do tzw. sponsorowania, tj. pozyskiwania do Sieci innych osób np. znajomych, przyjaciół, członków rodziny. Sponsorowanie polega na rekomendacji oferty Firmy osobie wstępującej do Klubu, dla której stajemy się sponsorem. Zadaniem sponsora jest wszechstronna pomoc członkom jego struktury w osiąganiu ich sukcesów, co stanowi jednocześnie źródło osobistych korzyści i satysfakcji.

 

Firma stymuluje rozwój i dalszą rozbudowę Sieci, stosując różne mechanizmy motywacyjne, zachęcające dobardziej efektywnego sponsorowania i dystrybucji preparatów. Wszyscy, którzy zetknęli się z produktami CaliVita® International, szybko przekonują się do ich znakomitej jakości i skuteczności. Dlatego też chętnie dzielą się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z innymi. W ten naturalny sposób rekomendują produkty swojemu otoczeniu, wykonując tym samym pierwszy krok w kierunku osiągnięcia sukcesu. Podstawą marketingu sieciowego jest bowiem przekazywanie innym informacji i doświadczeń z zakresu stosowania produktów oraz możliwości zapewnienia sobie bezpieczeństwa materialnego.

 

Wartości każdego produktu z naszej oferty odpowiadaokreślona ilość Punktów Bonusowych (BP) i Punktów Handlowych (PH). Za każdy zakupiony produkt Klubowicz otrzymuje Punkty Bonusowe oraz Punkty Handlowe, które na koniec każdego miesiąca są przez Firmę podsumowywane. Dokonując zakupów osobistych, Klubowicz uzyskuje tzw. Osobiste Punkty Bonusowe, natomiast za zakupy osób, które zasponsorował do Klubu - tzw. Grupowe Punkty Bonusowe.

 

O osiągniętym przez Klubowicza poziomie nominalnym decyduje suma Osobistych i Grupowych Punktów Bonusowych. W sieci CaliVita® International występują Poziomy Konsumenckie – 4% i 7% oraz Poziomy Nominalne – od 10% do 21%. Jednak, w przypadku skorzystania z innych systemów motywacyjnych, można znacznie powiększyć swoje miesięczne dochody.

 

Sieć CaliVita® International jest siecią globalną. Oznacza to, że niezależnie od kraju przystąpienia Klubowicza do Sieci CaliVita® International, posiada prawo do zaopatrywania się w produkty we wszystkich krajach działalności naszej firmy oraz rozbudowywania Sieci niezależnie od granic geograficznych. Punkty Bonusowe i Punkty Handlowe są bowiem sumowane przez Firmę na poziomie globalnym, ale wypłata bonusowa realizowana jest w kraju, w którym danego Członka zarejestrowano do Sieci.

 

 

 

 

 

System wynagrodzeń

 

MARŻA HANDLOWA

 

Rabaty cenowe oraz marże 

33%-owa marża handlowa Członkowie Sieci CaliVita® Internationalsą uprawnieni do nabywania produktóww cenach klubowych. Członek będącypodmiotem gospodarczym ma prawodo odsprzedawania produktówFirmy po cenach sprzedaży.

Cena sprzedaży jest o 33% wyższaod ceny klubowej.

 

 

PUNKTY BONUSOWE, PUNKTY HANDLOWE

 
Za każdy zakupiony produkt Klubowicz otrzymuje PunktyBonusowe (PB) oraz Punkty Handlowe (PH).

Na koniec każdego miesiąca jego PB i PH są przez Firmę sumowane.

 • Wartości każdego produktu odpowiada określona ilość Punktów Bonusowych (PB) i Punktów Handlowych (PH).
 • Dokonując zakupów osobistych, Klubowicz uzyskuje tzw. Osobiste Punkty Bonusowe (OP B).
 • Rekomendując produkty lub biznes CaliVita® innym osobom, Klubowicz zyskuje nowych Członków Sieci, a od ich zakupów jako sponsorowi Firma nalicza tzw.

 

Grupowe Punkty Bonusowe (GP B).

O osiągniętym przez Klubowicza poziomie nominalnym decyduje suma Osobistych i Grupowych Punktów Bonusowych.     W sieci CaliVita® International występują:
Poziomy Konsumenckie – 4% do 10%,
Poziomy Dystrybutorskie – od 12% do 21%,
Poziomy Menedżerskie – powyżej 21%.

 

 

POZIOM WYDAJNOŚCI

Występuje siedem poziomów wydajności. Pierwsze trzy poziomy wydajności „Poziomy Konsumenckie” upoważniają Członka Sieci do uzyskania rabatów przy zakupie produktów Sieci. Kolejne cztery poziomy „Poziomy Dystrybutorskie” upoważniają Członka Sieci do uzyskania wypłat bonusowych od Firmy.

Poziomy Konsumenckie ustala się na pod-stawie sumy GPB w danym miesiącu:
- powyżej 1 000 GPB 4%
- powyżej 3 000 GPB 7%
- powyżej 9 000 GPB 10%

 


Poziomy Dystrybutorskie
 ustala się na podsta-wie sumy GPB w danym miesiącu: 
- powyżej 18 000 GPB 12% 
- powyżej 35 000 GPB 15% 
- powyżej 63 000 GPB 18% 
- powyżej  95 000 GPB 21%

 
 

 WYPŁATA NOMINALNA

 

Wypłata wyliczona w oparciu o punkty bonusowe

W obliczeniu dochodów na podstawie Punktów Bonusowych (PB), istotny czynnik stanowią Punkty Handlowe (PH) (patrz Regulamin Funkcjonowania). Dochód oblicza się na podstawie następującego wzoru:
Dochód = % x ?PH

w którym % odnosi się do osiągniętego Nominalnego Poziomu, a ?PH do sumy Punktów Handlowych.
Podstawą systemu wynagrodzeń są miesięczne osobiste osiągnięcia Członka Klubu wraz z osiągnięciami jego grupy**.

Od dochodu Klubowicza, wyliczonego na podstawie osiągnięć całej grupy, Firma odejmuje dochód wyliczony w oparciu o osiągnięcia Członków jego dolnych struktur.
Tak wyliczone, pozostałe kwoty stanowią faktyczną wypłatę Członka Klubu.

** suma tych punktów jest wyznacznikiem osiągniętego w danym miesiącu poziomu.

Wypłaty Członków Sieci CaliVita® International, wyliczone na podstawie Punktów Bonusowych i Handlowych, zgodnie z Systemem Marketingowym mogą osiągnąć 34%.
Natomiast w przypadku m. in. spełnienia warunków Progresywnego Systemu Wynagrodzeń, wypłaty wyliczone na podstawie PH mogą osiągnąć wartość nawet 42%.

 Podstawowe warunki wypłat i nagród

Zgodnie z Regulaminem Marketingowym CaliVita® International podstawowym warunkiem wypłaty jest minimalny zakup miesięczny, którego wartość jest uzależniona od osiągniętego poziomu.

 


INNE PREMIE I NAGRODY

Elite Discount 10%

Dla tych Członków Sieci CaliVita®, których wartość osobistych miesięcznych zakupów (w miesiącu kalendarzowym) produktów z kategorii Elite osiągnie min. 400 OPB, za każdy zakupiony produkt z kategorii Elite powyżej tej wartości, Firma udziela dodatkowego rabatu w wysokości 10% od cen netto.

Triple Line Bonus

Do wypłaty Bonusu Triple Line uprawnieni są Członkowie Sieci CaliVita®, którzy osiągnęli poziomy 7%, 10%, 12%, 15%, 18% lub 21%, posiadają co najmniej trzy grupy bezpośrednio przez siebie zasponsorowane i spełniające warunki przedstawione w tabeli poniżej. Klubowicz traci uprawnienie do wypłaty Bonusu Triple Line w przypadku, jeśli:

• nie spełni powyższych warunków
• zostanie uprawniony do otrzymania Premii Menedżerskiej 
    - jeśli Klubowicz uzyska Premię Menedżerską, a potem ją utraci, ponownie zostanie uprawniony do Triple Line Bonus po okresie trzech miesięcy karencji i przy spełnieniu warunków TLB.

 

 
PODSTAWOWE WARUNKI WYPŁAT I NGRÓD

Zgodnie z Regulaminem Marketingowym CaliVita® International podstawowym warunkiem wypłaty jest minimalny zakup miesięczny, którego wartość jest uzależniona od osiągniętego poziomu.

 

 


Przejdź do strony głównej